Etikettgodmanskap
Läst 25018 ggr
[Norum]
2009-07-25, 16:59

Hur söker man om godman?

För enkelhetens skull så kommer jag att beskriva hur man gör för att själv söka godman. Det första man måste göra är att ta sig en ordentlig funderare. Varför vill du ha godman, vilken hjälp är det du vill ha, varför behövs en godman? Och har du någon som du känner/vet om som du vill ha som godman?

Detta är också frågor som överförmyndaren (Öfm) vill ha svar på i ansökan, så det är viktigt att man vet vad man vill och varför man vill det.

Vad jag vet så blir ingen nekad godman när man har sökt den hjälpen. Om man inte söker bara för att man inte ids betala sina räkningar själv och inte vill prata med myndigheter, det får inte vara av bekvämlighetsskäl som man söker.

Vad ska finnas med i en ansökan då? Ett personbevis, ansökan där det står vem man är, varför man söker och i vilken utsträckning man söker. Godmanskapet är uppdelat i 3 olika bitar: Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Vill man ha hjälp med ekonomin (söka bidrag, betala räkningar mm) att få hjälp med myndigheter (handläggare, f-kassan mm) och att få hjälp med sina rättigheter (vräkning, beslut, arv mm) då söker man om alla 3 bitarna. Då har man all den hjälp som man kan tänkas behöva.

Tingsrätten brukar också vilja ha anhörigas eller/och någon annans åsikt, behöver du verkligen en godman och varför.. ? Så kan man skicka med lite åsikter/medhåll från anhöriga, en vän kanske , en granne eller någon annan som du känner väl och har förtroende för så är det bara bra.

 Läkarintyg på att man behöver godman är också bra att skicka med. MEN! Om man söker med läkarintyg så måste man även ha läkarintyg för att kunna säga upp sin godeman om det inte fungerar eller om man inte vill ha hjälpen längre. Söker man själv godman så behöver man alltså inte något läkarintyg, men det kan underlätta vid ansökan. Så där måste man ta ställning själv hur man vill göra. Har man en diagnos och man vet om själv att man kanske blir lite irrationell ibland kan det vara bra med ett intyg så att man inte vaknar en morgon och har sparkat sin godeman i ett anfall av nyckfullhet. Det kan vara bra med den säkerhet som ett läkarintyg ger.

Om det däremot är någon annan (sjukvårdspersonal, anhörig, vän eller någon annan) som söker godman till dig så måste ett läkarintyg skickas med! Då räcker det inte med att "jag tycker/vill att XX ska ha godman"

Själva ansökan kan man skriva som ett vanligt brev, en del kommuner har särskilda blanketter för detta, så kolla på kommunens hemsida. Men ett vanligt brev fungerar lika bra.. Huvudsaken är att man är tydlig i vad det är man vill!
Ibland känner man någon som redan är godman till någon annan eller så vill man ha en vän/anhörig som godman. Då kan man tala om det redan i ansökan. Då är det också en fördel om den tilltänkta godemannen skriver ett eget litet brev och bekräftar att han/hon är villig att ta på sig uppdraget. Men en liten varning här är nog på sin plats.. Det kan vara lite knepigt att ha någon man känner som godman! En godman vet väldigt mycket om sin huvudman, som det heter. Det finns inte många hemligheter efter ett tag. Vill du att den du känner ska veta allt om dig eller känns det tryggare om det är en obekant? Så tänk dig för..

Då är alla papper klara, stoppa det i ett kuvert och skicka till din kommuns överförmyndare. Skulle något vara oklart eller fattas några uppgifter så hör dom av sig. Det är inget som bara blir liggandes i en hög.. 

Om du inte har någon som du vill ha som godman, så letar Öfm upp någon godman som han har tillgång till och frågar henne/honom om det är OK att bli din godman. Denne godman kontaktar dig och bestämmer ett möte. Ni ska nu så att säga godkänna varandra, fungerar inte personkemin så fungerar ju inget annat heller. Är allt Ok från er båda så säger godemannen "ja" till Öfm.

Sen skickar Öfm i sin tur alla papper till tingsrätten. Papperen skickas tillbaka till Öfm med stämpel och klartecken. Sen är förordnandet klart! Och godemannen kan börja sitt uppdrag..

Det är viktigt att komma ihåg att även om du har godman så har du kvar din rättshandlingsförmåga som det heter. Du bestämmer alltså fortfarande själv.. Däremot kan godemannen bestämma över sånt som han måste ha för at klara av att sköta sitt uppdrag. Det kan vara lite olika från uppdrag från uppdrag men det kan vara att öppna ett nytt konto som räkningarna betalas ifrån tex. Det gör alla godemän just för att vi ska kunna redovisa varje krona och femöring som används. Det kan också vara att alla räkningarna skickas hem till godemannen.. Det är inte särskilt kul att hitta gamla räkningar instoppade och inklämda bakom lådor och i burkar.

Upp till toppen