2008-04-29 15:29 #0 av: Ciiviic

En stödperson är en person, som vill hjälpa sina medmänniskor.

 

 

En stödperson är en person, som vill hjälpa sina medmänniskor. Stödpersonen behöver inte ha speciella kunskaper om psykiatri. Patientnämnden anordnar en introduktionsutbildning för alla blivande stödpersoner.

 

Stödpersonen skall

  • bistå den tvångsintagna personen i personliga frågor,
  • besöka den tvångsintagna personen,
  • följa reglerna om tystnadsplikt.

Stödpersonen skall inte

  • ersätta vårdpersonalen,
  • överta ansvaret för den tvångsintagna personens ekonomi,
  • vara juridiskt ombud.

 

Patientnämnden förordnar stödpersoner till personer som tvångsvårdas inom psykiatrin. En stödperson skall bistå under den tiden som personen är tvångsintagen inom  psykiatrin.

När personen som har stödperson inte längre behöver detta, så kan de i alla fall fortsätta att ses under 4 veckor efter, som stöd.
Men efter detta så kan stödpersonen ansöka om att bli kontaktperson och då kan dom ses vidare.

 

Att en person får en stödperson bestämmer en överläkare som kontaktar patientnämnden efter att personen i fråga har blivit informerad om att den har rätt till en stödperson.
Sedan så sätts det in en stödperson om personen vill ha en en sådan.

 

 


 

 

Datum för publicering

  • 2008-04-29