2008-07-04 00:30 #0 av: [Norum]

Hur krångligt och svårt är det egentligen? Vem kan söka och kan jag söka själv? Jag har försökt att förklara i stora drag hur det kan gå till.

Att ansöka om att få en godman kan gå till på olika sätt. Oftast är det personal på ett boende, sjukvårdspersonal eller anhöriga som ansöker. Ibland är det personen själv som vill ha en Gm..
Glöm inte att skaffa dig information om hur godmanskapet fungerar och vad det innebär innan du söker!
För hur det än är, det är SÅ mycket mer än att bara betala räkningar. 
Hur går det då till? Det viktigaste man ska tänka på är att man inte ska krångla till det!
Skriv ett vanligt brev, förklara med egna ord vem som behöver en god man, vad du vill att hjälpen ska bestå av och om du kanske redan vet vem du skulle vilja ha som Gm. Skicka det till överförmyndaren i din kommun.. Sen tar han/hon hand om det och ser till så att allt sköts som det ska.

Vissa kommuner har nu skaffat en blankett för att ansöka om Gm.
Kolla på din kommuns hemsida!
Om det är någon utomstående som ansöker (alltså inte den tilltänkta huvudmannen själv) så behövs det också ett läkarutlåtande. Det skickas sen tillsammans med ansökan till tingsrätten av överförmyndaren.
Personbevis bör också skickas med, ring till skattekontoret. 
Man kan också själv ansöka om att få Gm. Det är samma förfarande men med några skillnader. Det är inte alla gånger det behövs ett läkarutlåtande då, för då har man själv gett sitt samtycke till att få en god man. Det är inte heller säkert att de anhöriga kontaktas då, just av det skälet.
Man har ansökt och samtyckt själv. 
Öfm får in ansökan och läser igenom den. Han kanske ringer upp den som har skrivit den och ber att få mer uppgifter så att han vet vilka insatser som behövs. Sen kontaktar han en Gm som han tror är lämplig eller om du har rekommenderat en Gm själv och frågar om han/hon vill ta på sig uppdraget.
När Gm har godtagit uppdraget så skickas ansökan till tingsrätten för godkännande.
Tingsrätten kontaktar de anhöriga (om det behövs) och ev personal, socialtjänsten mfl, om allt är OK så utses den Gm som Öfm har föreslaget.
Detta förfarande har jag beskrivit i grova drag men det är i stort sett så det går till. Från start till mål kan det ta allt från några veckor till flera månader. Det är en lång process och det är många inblandade så det kan ta sin tid. Men förhoppningen är ju att det ska vara värt det i slutändan.
I vanlig ordning: Är det något du undrar över så tveka inte att fråga!  :-) 

Åsa
  

Av: Skruttis

Datum för publicering

  • 2008-07-03