Information

Lpt_ lagen om psykiatrisk tvångsvård

2008-12-03 14:11 #0 av: [Norum]

Lpt är en kompletterande lag till HSL (Hälso och sjukvårdslagen) och innehåller bestämmelser om psykiatrisk vård som är frihetsberövande eller innehåller tvång.

Dom tillfällen när psykiatrisk tvångsvård får ges är endast när patienten har en allvarligt psykisk störning och är i behov av antingen psykiatrisk slutenvård eller särskilda vilkor för psykiatrisk öppenvård. En förutsättning för att vård enligt Lpt ska ges är att patienten motsätter sig den nödvändiga vården eller man till följd av patientens tillstånd kan dra slutsatsen att patienten inte vill ta emot vården som behövs.

Syftet med tvångsvård är att få en negativt inställd patient att gå till att frivilligt medverka till den vård som patienten är i behov av och förmå patienten att ta emot den hjälp och det stöd som behövs. Tvångsvården ska utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten. Vård enligt Lpt ska endast användas när syftet står i rimliga proportioner till tvånget.

För att en patient ska bli intagen på en psykiatrisk klinik enligt Lpt krävs att ett vårdintyg är skrivet. Ett vårdintyg är ett dokument som en läkare skriver där det intygas att det finns sannolika skäl till att kraven för psykiatrisk tvångsvård är uppfyllda samt en beskrivning av patientens psykiska störning och andra eventuella omständigheter som kan påverka bestlutet. För att skriva ett sådant intyg ska läkaren ha gjort en särskild undersökning av patienten, intyget får endast skrivas i omedelbar anslutning till undersökningen. Undersökningen i sin tur får endast genomföras om det finns anledning att tro att kriterierna för vård enligt Lpt kommer att uppfyllas. 

Tvångsvård får godkännas för till att börja med fyra veckor. Om chefsöverläkaren anser att patienten behöver tvångsvårdas även efter dom fyra veckorna ska han/hon ansöka om medgivande till fortsatt psykiatrisk tvångsvård hos länsrätten. Samma sak gäller om en patient tvångsvårdats fyra veckor, vårdats frivilligt ett tag och sedan har behov av tvångsvård igen. Ger länsrätten sitt medgivande får patienten tvångsvårdas i maximalt fyra månader.

Lagen i sin helhet finns att läsa här:http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:1128

 

Artikeln är skriven av HannaM.
Tack för att jag fick publicera den här Hanna!  Glad

Åsa/sajtvärd   

© Artikelförfattaren

 

// Skruttis

Godmanskap & Gmfinfo

Anmäl
2008-12-06 15:55 #1 av: HannaM

För att kommentera min egen artikel=). Jag har vid två tillfällen vårdats under Lpt. Efter att ha läst igenom lagen och skrivit artikeln kan jag konstatera att mitt första Lpt-beslut var felaktigt. Jag motsatte mig inte någon vård. Jag kom in till psykakuten, tyckte väl inte att livet var så kul och sa inte så mycket. Läkaren drog på något märkligt vänster en egen slutsats om att jag var suicidal (något jag aldrig varit). Jag nekade honom inte till att lägga in mig eller ge mig någon annan vård så jag är lite konfunderad över det beslutet.

Andra gången var det kanske befogat, jag hade inne på avdelningen skadat mig själv och desutom vägrade jag ta emot lugnande tabletter. MEN, den gången missade dom en viktig bit, jag blev inte informerad om att vårdintyget skrevs, vilket dom har skyldighet att berätta. Dom ska även upplysa om rättigheter man har med bland annat kontaktperson, inget av detta gjordes. Informationen om tvångsvård fick jag dagen efter när överläkaren gjorde sin bedömning. I och med att det var gång nummer två under samma vårdtillfälle var beslutet tvunget att gå genom länsrätten. Jag fick se dom papper som skickats till länsrätten och dom innehåll rena lögner. Bland anant skulle jag enligt överläkaren ha vårdats på kirurgisk avdelning efter att jag skurit mig. Med tanke på hur lite mediciner jag åt så är jag medveten om vad jag gjorde och inte gjorde och kan konstatera att ja, jag fick, dagen efter ta en snabbtur ner till ortopeden där dom kunde konstatera att inget behövde sys inte sjutton var jag inlagd på kirurgen. Det finns även andra uppgifter som inte stämmer.

Vad jag vill få fram? Hamnar ni någon gång i en situation där tvångsvård är inblandat på något sätt, håll ögonen öppna och var väl informerade om lagen och rättigheter, det förekommer felaktigheter från vårdens sida.

http://hannasskafferi.blogaholic.se/ http://www.classicferret.se
Anmäl
2008-12-06 17:18 #2 av: [Norum]

Tycker detta är väldigt viktig information. Tack, Hanna! :-)

Ibland har jag funderat på detta men känner att jag kan för lite... Kanske dags att plugga lite? :-)

 

// Skruttis

Godmanskap & Gmfinfo

Anmäl
2008-12-08 02:19 #3 av: Caspia

Jag undrar om någon av er har erfarenhet av att LPT används på ett annat sätt för invandrare?

Anmäl
2008-12-08 08:39 #4 av: [Norum]

Jag har då inte märkt någon skillnad.. Varken med denna lag eller nåt annat. Är det nåt särskilt du tänker på?

 

// Skruttis

Godmanskap & Gmfinfo

Anmäl
2008-12-08 16:15 #5 av: HannaM

#3 Enda jag kan tänka mig.. (bortsett från läkare som är dumma) är att det kan bli språkliga hinder som gör att en läkare tar det säkra före det osäkra och tar till lpt? Alltså att bristen på kommunikation gör läkaren osäker på hur patienten egentligen mår. Dett borde väl visserligen vara lätt att undvika om man använder tolk... hmm...

http://hannasskafferi.blogaholic.se/ http://www.classicferret.se
Anmäl
2008-12-08 23:25 #6 av: Prag

Det krävs att de använder tolk vid utfärdandet av Lpt om behov finnes.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.