Uppdragen

Att hjälpa

2010-08-17 09:10 #0 av: annicabjo

Att som godman göra "för mycket" är ingen bra idé. Man stjälper mer än man hjälper, för andra godemän.

Tidigt i våras så hade en dagstidning i min kommun en stor artikel om ett äldre pensionärspar som arbetat länge med att vara godman/förvaltare de var i åldern 75, tyvärr har jag inte sparat tidningen så jag kan inte länka artikeln.

Dessa två eldsjälar var på språng från morgon till kväll för att göra vardagen lättare för sina huvudmen, de handlade, städade, tvättade och följer med på läkarbesök, besök på olika inrättningar som bibliotek mm, och naturligtvis så tog de hand om ekonomin och delade ut fickpengar till de som ska ha det och allt som hör till ett godmanskap. Beundransvärt ja.......men dagen efter så får jag ett utskick från ÖF i min kommun där de försöker värva folk att bli GM och en av broschyrena handlade om vad jag inte ska göra som GM och det var då handla, städa ,tvätta man behöver inte följa med på läkarbesök/tandläkare m.m utan man skulle hålla sig till det som ingår i godmanskapet

Bevaka rätt, sörja för person och förvalta egendom

Jag har inget emot att de jobbar på som de gör men återigen......varför

Jag fick ångest för att jag inte gör allt detta, men sen blev jag lite arg för hur ska kommunen kunna få fram nya GM jag tänker då på alla de som läste denna artikel och som kanske funderar på att bli GM hur ska man hinna?

Du jobbar kanske själv, har familj och sen tillkommer allt detta som skrevs i tidningen jag tror att många blir skrämda av att läsa om städning, tvätt och handling m.m och inte törs ta steget att bli en hjälpande hand till någon.

Jag tar mina uppdrag på fullast allvar men jag vägrar att hjälpa till för mycket, jag vill att HM ska ha ett sånt där vanligt liv med att få handla, städa och sköta sina sysslor som de kan och naturligtvis ska de ha hjälp i sin vardag men det är ju där personal, boendestödjare och ledsagare ska finnas till hand för dem.

men jag kanske överreagerar....vad vet jag

Annica

 

 

Annica

Anmäl
2010-08-19 10:34 #1 av: [Norum]

Man gör SÅ fel om man gör en massa som inte ingår i uppdraget! Sen får man skäll för att man inte gör lika mycket som den överarbetande godemannen.. Det är skitviktigt att man gör det man ska men inget mer.

Det är när man är övernitisk som man förstör för resten av de godemän som faktiskt gör det de ska. Vi är ju ingen hemhjälp heller! Det får man höra på alla kurser, det står i alla böcker mm att man inte ska städa, handla, gå till läkare mm. Att det ska vara så asvårt att lära sig vart gränsen går.. ?

 

// Skruttis

Godmanskap & Gmfinfo

Anmäl
2010-08-24 15:22 #2 av: [SvenA]

Det är av yttersta vikt att man verkligen håller i sär bergreppen om vi ska få ett fungerande system med dom olika insatsområderna

För kommunerna lär bara klappa händerna av glädje om någon annan gör deras arbete gratis

Anmäl
2010-08-24 15:24 #3 av: [Norum]

Tvärtom, Sven. Överförmyndarna gillar inte alls att man gör det man inte ska, det sätter press även på dom. Den och den godemannen gör det och det men inte min! Varför? Det kan bli rätt envisa diskusioner om sånt faktiskt.

 

// Skruttis

Godmanskap & Gmfinfo

Anmäl
2010-08-24 15:30 #4 av: [SvenA]

Jag tror attdu har missuppfatat mit inlägg vad jag menade var att kommunens hemtjänst som igentligen ska utföra detta arbete som dom gode mänen utförde blev glada för då slapp hemtjänsten utföra sina åligganden

Ni som är gode män eller förvaltare ska bara utför dom arbetsuppgifter som ingår i era arbetsuppgifter i er roll som gode män

Anmäl
2010-08-24 15:42 #5 av: [Norum]

japp, då missförstod jag dig. Och du har helt rätt, så jag bara nickar och instämmer.

 

// Skruttis

Godmanskap & Gmfinfo

Anmäl
2010-08-24 16:00 #6 av: [SvenA]

Vad bra

Anmäl
2012-03-15 10:25 #7 av: bolevinson

Grundregeln är klar: Godmansuppdraget innebär vissa skyldigheter, för vilka arvode utgår. Tillämpningen kan vara lite mer diffus. Vissa av uppgifterna innebär att man själv utför vardagsarbetet, t ex ekonomiförvaltningen, andra innebär att man man skall se till att andra gör det, t ex hemtjänst el boendestöd. Men det finns många situationer, där erforderligt stöd ännu inte kommit till stånd eller inte alls går att ordna. Och enstaka akuta situationer, där det inte går att ordna stöd. Det är väl självklart, att man då som god man försöker hjälpa sin huvudman, även om just den insatsen inte ingår i uppdraget. Att man inte skall begära ersättning för sådana insatser är lika självklart.

Att mera allmänt utföra arbete, som åligger socialtjänsten och andra är tydligen lite mer problemfyllt. Såvitt jag förstår finns det dock inget förbud mot detta. Det finns många gode män, som har en mer personlig relation till sin huvudman, t ex som barn, förälder, maka eller god vän. Det blir ganska märkligt, att kräva av dessa att inte göra för mycket för sina kära. Att några drivs av stark empati, tvingar ju ingen annan god man att göra lika mycket. Om någon huvudman kräver för mycket, får man väl förklara för honom, var gränsen går. Och den gränsen måste ju varje god man och huvudman få klara ut själva. 

Sen kan det naturligtvis vara så att för mycket hjälp kan motverka  huvudmannens habilitering i förekommande fall. Men det är ju en annan fråga. 

Anmäl