2017-09-17 22:48 #0 av: MRkritiker

Enligt lagen så ska god man vara överens vad som gäller med huvudman. Det är huvudmannen som har fullmakten som god man inte får gå emot.

Vad gäller när nåt bestäms som huvudman inte varit delaktig?

Då god man säger att det är överförmyndaren som har bestämt det så berövats förutsättningen med avtal mellan huvudman och god man. Hur ska huvudman ta ställning till om han har fullmakt eller att han egentligen hade en förvaltare?

Då det är god man,, får överförmyndaren beröva lagtexten om avtal och samtycke mellan god man och huvudman?

Om huvudman har fullmakt så kan ju inte överförmyndaren ta så radikala beslut som tillfaller lag avtal mellan huvudman och god man?